Deze week NIEUW ONLINE SCHROEFSETS + INTAKE EN TURBODEKEN GIULIA 2.0 TURBO Klik Hier
tesst

Voorwaarden giveaways

Voorwaarden giveaways

Als je deelneemt aan de promoties en giveaways van Shop H&S Corse (de ''Giveaways''), ga je volledig akkoord met deze algemene voorwaarden van Shop H&S Corse (''AV'') en verklaar je dat je aan alle vereisten voldoet om daarvoor in aanmerking te komen.

 

AANMERKING

Als je nog geen 18 bent, heb je de toestemming van je ouders of wettelijke voogden nodig om mee te doen aan de Giveaways. Shop H&S Corse kan je in op elk moment vragen om een bewijs van leeftijd en/of identiteit en/of bewijs van die toestemming, wanneer dat relevant is. Shop H&S Corse kan elke deelnemer die een dergelijk bewijs niet kan verstrekken, uitsluiten. Medewerkers van Shop H&S Corse zijn uitgesloten van deelname.

 

DATUM VAN GIVEAWAYS

De Giveaways beginnen en eindigen op de datum die is gespecificeerd in de Shop H&S Corse Instagram-posts. Inzendingen na de sluitingsdatum worden niet geaccepteerd.

 

MEEDOEN

In de Giveaways-post op Instagram wordt de hele procedure uitgelegd. Er zijn geen kosten aan deelname verbonden en het is niet nodig om een aankoop te doen om mee te dingen voor de Giveaways. Er wordt slechts één inzending per persoon geaccepteerd, bij meerdere inzendingen van dezelfde persoon, wordt deze gediskwalificeerd, tenzij in de Instagram-post expliciet anders is aangegeven. Bij deelname aan een Giveaway, kom je niet in aanmerking voor prijzen die worden toegekend in een andere Giveaway, tenzij je aan elke Giveaway apart deelneemt.

 

DE WINNAAR

De winnaar wordt willekeurig gekozen uit alle goede inzendingen. De winnaar krijgt via DM op Instagram bericht via onze officiële H&S Corse-account binnen vijf werkdagen na de sluitingsdatum van de Giveaway. Als het niet mogelijk is om contact op te nemen met de winnaar of als de winnaar niet binnen 48 uur de prijs opvraagt, behoudt Shop H&S Corse zich het recht voor om de prijs in te trekken van de winnaar en een andere winnaar te kiezen. De beslissing van Shop H&S Corse met betrekking tot alle zaken omtrent de Giveaway zijn definitief en zijn niet onder voorbehoud van beoordeling of beroep van een deelnemer of een derde partij.

 

PRIJS

De promotieprijs is een H&S Corse-product zoals aangegeven op de H&S Corse Instagram-post. De prijs is zoals vermeld en er wordt geen geldbedrag of andere alternatieve prijzen aangeboden. De prijzen zijn niet overdraagbaar. Prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en we behouden ons het recht voor om zonder kennisgeving een prijs te vervangen door een andere prijs van gelijke waarde.

  

PERSOONSGEGEVENS

Elke winnaar komt overeen dat, door deelname aan een Giveaway, Shop H&S Corse de naam van de winnaar op elke manier en op elk medium mag gebruiken voor promotionele doeleinden zonder dat hiervoor aanvullende goedkeuring of compensatie is vereist, met inbegrip van het posten op een winnaarslijst, in een Instagram-post en/of Instagram Stories.

 

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Door deelname aan de Giveaway komt elke deelnemer overeen om Shop H&S Corse, zijn wettelijke vertegenwoordigers, respectieve functionarissen, bestuurders, medewerkers en tussenpersonen te vrijwaren, ontslaan en schadeloos te stelen van alle schade in welke vorm dan ook die wordt geleden of ondervonden in verband met de Giveaway of het accepteren van de prijs.

 

AV

Shop H&S Corse behoudt zich het recht voor om naar eigen oordeel de Giveaways op enig moment te annuleren of de voorwaarden van de AV te wijzigen en een dergelijke wijziging is onmiddellijk van kracht op moment van publicatie.

 

HEERSEND RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

De Giveaways worden beheerst door Nederlands recht. Elk geschil dat zich kan voordoen zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland.

Just added to your wishlist:
My Wishlist
You've just added this product to the cart:
Go to cart page