€55.99
Duurzame waterafstotende coating voor textiel Duurzame barriere tegen water en vuil Perfect voor cabriodaken Verbruik ongeveer 80ml per m² De Gyeon Q² FabricCoat is een duurzame waterafstotende coating voor textiel. Niet alleen...
Sku: GY-Q2FABCOAT
Vendor: Detailaddicts
  • Duurzame waterafstotende coating voor textiel
  • Duurzame barriere tegen water en vuil
  • Perfect voor cabriodaken
  • Verbruik ongeveer 80ml per m²
Gevareninformatie
H226: Brandbare vloeistof en damp
H304: Kan dodelijk zijn bij inslikken en in de luchtwegen terechtkomt
H319: Veroorzaakt ernstige oogirritatie
H372: Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling
H411: Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen